Posts Tagged ‘บริการยืมคืน.Renew’

ดำเนินการเปลี่ยนวันกำหนดส่งช่วงต่ออายุสมาชิก

ประกาศ!!!!
            เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการต่ออายุสมาชิกของเทอมใหม่ จึงทำให้กำหนดส่งทรัพยากรสารนิเทศที่ทำยืมบางรายการจำนวนวันยืมได้ไม่ตรงตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ทางสำนักหอสมุดกลางจึงได้เร่งดำเนินการเปลี่ยนวันกำหนดส่ง (Renew) ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้  และจากการดำเนินการอาจทำให้รายการนั้น ๆ ไม่สามารถทำรายการ Renew ทางเวปไซด์ได้อีก จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดตรวจสอบรายการยืมอีกครั้งเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ
            ขออภัยในความไม่สะดวก
            หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ – เคาน์เตอร์บริการ One Stop services
           – Tel. 02-329-8231
            – www.Facebook.com/kmitllibrary

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »