Posts Tagged ‘ประกาศการให้บริการห้องสมุด’

แจ้ง [ร่าง] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2555

Library services 2555 เพื่อให้การวางแผนการเปิดให้บริการห้องสมุดทันเวลา ในปีการศึกษา 2555 นี้ … งานบริการสารนิเทศ ขอแจ้งประกาศการให้บริการห้องสมุด ฉบับร่างที่เรียนแนบมานี้ … สำหรับประกาศรอเข้าพิจารณาเพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการสารนิเทศของสำนักหอสมุดกลาง ประมาณวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เพื่อผู้อำนวยการลงนามประกาศใช้ต่อไป

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

มาดูช่วงวัน/เวลาในการให้บริการห้องสมุด ในปีการศึกษา 2554 นี้

สวัสดี… ชาว Blog@CL โดยเฉพาะผู้ให้บริการทุกท่าน ใกล้ถึงวันเปิดใหม่ในปีการศึกษา 2554 นี้ ซึ่งเปิดเทอมวันแรกวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้การให้บริการทุกช่วงเวลาการเปิดให้บริการในแต่ละภาคการศึกษา ให้ถูกต้อง และทันเวลา ทั้งยังได้ตอบคำถามผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เพราะมีคำถามจากผู้ใช้บริการ… ว่าเปิดบริการห้องสมุดในช่วงขยายเวลาวันไหน บางครั้งตอบไม่ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นมาดูประกาศกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการตอบคำถามและการ Set  ช่วงวันทำงานค่ะ (ขอใช้คำค้นว่าประกาศการให้บริการห้องสมุด เพื่อง่ายในการค้นหาต่อไปค่ะ)  ตามไฟล์ที่แนบมานี้ Open Libray

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »