Posts Tagged ‘ประชาสัมพันธ์บริการสารนิเทศ’

แจ้งกำหนดการปีใหม่สถาบันฯ ครับ

        เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552  อาจารย์พงษ์เกียรติและประพันธ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่ของสถาบันฯ แทนท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้กำหนดวันจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 แบ่งสีกีฬาในปีนี้ออกเป็น 4 สี ประกอบด้วยสีฟ้า สีเขียว สีน้ำเงิน สีแสด โดยสำนักหอสมุดกลางอยู่สีแสด รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เหมือนปีที่ผ่านมา) ในวันดังกล่าวจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
        1. ช่วงเช้างานเริ่มเวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาสถาบันฯ โดยให้ผู้ร่วมงานทุกท่านลงทะเบียนและรับเสื้อกีฬาสีแบบคอกลมหน้างาน พร้อมใส่เข้าร่วมงานทุกท่าน ในปีนี้จะไม่มีการเดินขบวนพาเหรด ไม่มีพิธีเปิด-ปิด ไม่มีเหรียญรางวัล แต่มีรางวัลเป็นเสื้อคอปกแทน มีกองเชียร์ มีเชียร์หรีดเดอร์ มีการประกวดกองเชียร์ ส่วนกลางจัดอาหารกลางวันเป็นข้าวกล่องให้ พร้องทั้งมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้
             1.1 เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่าง     ผู้บริหาร VS บุคลากรหญิง
             1.2 การแข่งขันกรีฑาหลายรายการ
             1.3 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลายรายการ อาทิเช่น ชัคคะเย่อ วิ่งกระสอบวิ่งผลัดกระสอบ วิ่งสามขา [...]

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »