Posts Tagged ‘ภาระงาน’

ภาระงานหลักๆ ที่จัดให้บริการเคาน์เตอร์ One stop services

อย่างแรกงานบริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ยืมอะไรบ้าง หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ (บริการชั้นปิดนะ เดินหยิบแผ่นที่อยู่ในห้องให้ค่ะ ใช้เสร็จพี่ปราณีเรียงให้ค่ะ บางครั้งปุ่ยก็ช่วย) การจอง การทวง ยกเลิการจอง ฯลฯ การยืม-คืน งานบริหารจัดการโมดูล Circulation มันคืออะไรน้า…. งานเบื้องหลังซึ่งมองข้ามไม่ได้ว่าคนไม่สำคัญ (พี่ไม่อยากใช้คำนี้หรอกนะแต่หาคำที่เข้าใจไม่ได้)  เพราะถ้าไม่ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้ถูกต้อง ปัญหาเกิดยืมไม่ได้ คืนตรงวันหยุด  รายการสถิติผิดพลาด ฟ้องความผิดพลาดในระบบ เป็นต้น …..  ต้องดูแลติดตามหากผิดพลาดมีผลกับการยืมคืน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไม่สิ้นสุด (นี่ก็เป็นงานที่ซุกซ่อนอยู่ที่แยกไม่ออกเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในแต่ละโมดูลมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และมีประโยชน์ต่อการใช้งานในทุกฟังชั่น … ถ้าเราใช้ประโยชน์และใช้อย่างถูกวิธี เราสามารถปรับมาใช้ในการพัฒนางานได้ ลดขั้นตอนงานได้ด้วย มาแปลงใช้กับงานอื่นๆ ได้… พี่ศรีก็ใช้เวลาตรงนี้ศึกษาการใช้งาน และสอบถามพี่เหน่งบ้างเพราะมีประสบการณ์มาก่อน เพื่อพยายามนำแต่ละฟังชั่นมาใช้งาน เพื่อยืม-คืนได้อย่างถูกต้อง และขยายผลส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานค่าปรับ เป็นต้น และรับผิดชอบสอนคนที่เกี่ยวข้องที่ใช้โมดูลนี้ได้ในเบื้องต้น พอช่วงหลังน้องเก่งสอนกันเอง คนสอนครั้งแรกต้องไปถามคนที่ถูกสอนเพราะประสบการณ์การทำงานที่รับผิดชอบมากว่า… ส่วนอื่นๆ เรามีห้องสมุดคณะ เราต้องเป็นหลักในการโหลดข้อมูลสมาชิก  ทุกโมดูล งาน IT ควบคุมดูแลทั้งหมด [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หน้าที่ของตุ๊กกี๊

พี่ตุ๊กกี้ได้เข้าร่วมกิจกรรม k- Sharing  Day  พี่ตุ๊กกี้รู้สึกประทับใจ อ.สมปอง มาก ท่านได้เข้าถึงจิตใจคนนั่งประตูมากรู้เหมือนท่านเคยนั่งตรงประตูเลย  จริงอย่างที่ท่านว่าคนที่นั่งตรงนี้ต้องเครียด  ใช่เลยค่ะใครไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร พูดกันว่าสบายนั่งเฉย ๆ วัน ๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย ( ลองมานั่งดูไหมค่ะ) การนั่งประตูทางเข้า ออกมันเป็นอย่างไร ต้องปฎิบัติอยางไร
เดี๋ยวพี่ตุ๊กกี้จะเล่าให้ฟัง  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »