Posts Tagged ‘รายงานสถานการณ์’

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานสถานการณ์ เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง
คืนวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม ถึงเช้าวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555
รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสายใจ  วัลลิภากร        ดูแลและตอบคำถามบริเวณเคาน์เตอร์
2. นายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง        ดูแลการเข้า – ออก ประตูทางเข้า-ออก
3. นายคมสัน  การสมเพียร      ดูแลห้องอ่านหนังสือ 1 และ 2 โซนร้านกาแฟ
4. (ตัวแทนดูแลอาคารสถานที่และงานซ่อมบำรุง)
ก่อนอื่นต้องขออภัยที่รายงานล่าช้าไปนิดนึง เพราะเพิ่งฟื้นไข้ค่ะ
สถานการณ์การให้บริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบกลางภาค เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาค
ตั้งแต่รับงานเวลา 20.30 น. ผู้ใช้บริการคึกคักมาก เป็นห้องสมุดมีชีวิตจริงๆ (มีหลายชีวิตเลย ฟังจากเสียง) นักศึกษาส่วนใหญ่เข้ามาอ่านหนังสือ แบ่งปันความรู้แก่กันและกัน จำนวนมาก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ อ่านข้ามวัน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555

รายงานสถานการณ์ 24 ชั่วโมง วันที่ 25 มีนาคม 2555
วันนี้ผู้โชคดีทุกคนเข้า 24 ชั่วโมงจริง ๆ
เข้าตั้งแต่ 8.30 น วันที่ 25/3/2555 ออก 8.30 น วันที่ 26/3/2555
มีรายนามผู้ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้
1)ปราณี อยู่คง เคาน์เตอร์บริการ
2)วลีพร มิ่งสรรพางค์ ประตูทางเข้า – ออก
3)ศุภโชค ธรรมกัญญา ห้องอ่านโซนร้านกาแฟ
มารับงาน 8.00 เช้า สถานการณ์ตอนเช้าเบาบ้าง พอเที่ยงนักศึกษาทยอยมากันเต็ม
มีนักศึกษามาติดต่อเรื่องแอร์ไม่เย็นโถงวารสาร ชั้นลอย 3 ราย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสถานการณ์ บริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานสถานการณ์ วันที่ 19 มีนาคม 2555
ประเดิม!! คืนแรกของการเปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้โชคดีประจำวันนี้ ได้แก่  น้องเบญ (ผู้รักษาประตู-ประตูทางเข้าออก)  น้องเอ๊กซ์ (กองหน้า -โซนร้านกาแฟ) และน้องต้อย (เซ็นเตอร์-เคาน์เตอร์) 555
เริ่มรับช่วงต่อจาก OT ปกติเวลา 20.30 น.
ช่วงหัวค่ำ ผู้ใช้บริการค่อนข้างอุ่นหนาฝาคั่ง  
ผู้ใช้บริการอยู่กันต่อเป็นส่วนใหญ่  บางส่วนก็ย้ายลงมาจากชั้น 3
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »