Posts Tagged ‘ลปรร.’

สรุปผลการนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด กลุ่มที่ 6

สรุปผล    การนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด
กลุ่ม 6
วันที่   18   พฤษภาคม    2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

(ตอนที่ 2 ตอนจบ) เวทีสนทนา และ กิจกรรม ลปรร. เรื่อง Customer Delight เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553

มาอีกแล้วค่ะ … มาแล้ว
เริ่มที่กิจกรรมช่วงบ่ายของวันที่ 3 ก.ย. 53 กันเลยนะคะ : กิจกรรมที่ 3 : ปีนี้ – ปีหน้า
                กิจกรรมนี้เวลาเหลือน้อยแล้ว (เวลาบ่ายมากแล้วนั่นเอง) พี่สมปอง จึงไม่ได้ให้ชาวหอกลางได้ลองฝึกคิด แต่ได้แนะนำและเล่าถึงวิธีทำงานว่าเป็นอย่างไร ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

(ตอนที่ 1) เวทีสนทนา และกิจกรรม ลปรร. เรื่อง Customer Delight เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553

มาแล้วค่ะ Customer Delight ตามคำทวงของหัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ติดตามทวงถามเป็นระยะ ๆ .. เช่นเคยนะคะ หากมีสิ่งไหนขาดหายไป พี่ ๆ เพื่อน ๆ กรุณาช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ … อ้อ เหตุที่เขียนว่าตอนที่ 1 เพราะคิดว่า เนื้อที่อาจจะไม่พอน่ะค่ะ มาติดตามกันเลยนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“แนวทางการดำเนินงานย้ายห้องสมุด” เวทีสนทนา และกิจกรรม ลปรร.เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553

มาแล้วค่ะ ลิขิต ขีดเขียนใช้เวลาซะนานหลายวัน .. แหะ ๆ ขอแก้ตัวหน่อยนะคะ งานเยอะน่ะค่ะ กลางคืนก็ง่วง เลยหลับน่ะค่ะ ไม่ได้เรียบเรียงออกมาจากสมุดโน๊ตซะที ส่วนไหนขาดตกบกพร่อง ก็รบกวนช่วยกันแนะนำ หรือเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day

บังเอิญ ไปเจอข้อมูลมา เลยนำมาฝากกันค่ะ

วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดโครงการ
วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day ขึ้นในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กรและเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานในสถาบันนำผลสำเร็จของ
การดำเนินการการจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและสามารถนำความ
รู้ที่ได้ภายในงานไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานได้การจัดให้มีงาน 2 วัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
- จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสถาบันฯ
- มีบอร์ดแสดงผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสถาบันฯ
- จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสายวิชาการและสายสนับสนุน
- มอบรางวัลผู้ชนะเลิศในการประกวด Weblog การจัดการความรู้
โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่
20-21 พฤษภาคม 2553 ณ ลานชั้น 1 และชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
** มีการแจกของที่ระลึกผู้เข้าร่วมงานด้วยค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร “วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day1.pdf
โครงการ “ประกวดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บบล็อก การจัดการความรู้สถาบัน”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day2.pdf
โครงการ “ประกวดเว็บบล็อก การจัดการความรู้สถาบัน”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day3.pdf
ที่มา:http://www.50years.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=147:-k-sharing-day

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันพุธที่  3  มีนาคม  2553 เวลา 07.00-16.00 น.
สถานที่  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
…………………………………………………………………..
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นขอรายงานสรุปดังนี้
จากการที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบรรณารักษ์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พอที่จะสรุปประเด็นได้ตามหัวข้อท้ายนี้
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ได้จัดบริการให้กับผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เนื่องจากสถิติการยืมหนังสือลดลง จึงได้คิคPromotion ต่างๆ ได้แก่

บริการยืมไม่อั้น  (นักศึกษาต้องมาลงทะเบียนก่อน) ให้ยืมตอนปิดเทอม
แชมป์การยืมสูงสุด (ในรอบเดือน หรือรอบปี)
มีสมาชิกที่เป็นบุคคลภายนอก (เก็บค่าสมาชิกแบบรายวัน และรายปี)
บริการชุมชน โดยการเข้าร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม ได้แก่

-          โครงการวันเด็กสาระฮาเฮ
-          โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นำพาความรู้สู่ชุมชน
-          นิทรรศการสัญจร
-          เป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษา
-          อื่นๆ เช่น จัดอบรม  สัมมนา  แนะนำการจัดห้องสมุด อบรมการสืบค้น
นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุดผ่าน
MSN  , Twitter, Facebook

โครงการในปีพ.ศ. 2553 ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

โครงการสร้างดัชนีบ่งชี้ของหอสมุด
The Space@SU หมายถึง  การใช้ที่ว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
Information Literacy Skills หมายถึง เปิดอบรมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ
Customer [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »