Posts Tagged ‘วิญญาณ’

ห้องสมุดผีสิง…

เป็นเรื่องเล่ามาไว้อ่านเพื่อความบันเิทิง อิงประวัติศาสตร์นะครับ

ห้องสมุดผีสิงที่เมืองเบอร์นาร์ดสวิลล์ ซึ่งมีวิญญาณสิงอยู่ที่นี่เป็นร้อยปีมาแล้ว

ตึกหรืออาคารที่ทางรัฐจะนำมาทำเป็นสถานที่ราชการ   ส่วนใหญ่มักจะเป็นอาคารที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว  ซึ่งเป็นการสะดวก  ไม่จะเป็นต้องไปสร้างกันใหม่ให้เสียงบประมาณ   มักจะมีข้อเสียตามมามากมาย   แต่ข้อเสียอย่างหนึ่ง คือ มักจะมีวิญญาณสิงอยู่ในอาคารเหล่านี้!

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »