Posts Tagged ‘วิทยานิพนธ์’

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
เข้าถึงได้จาก Defence Engineering, KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดเทอมใหม่…เจอนักศึกษาใหม่..น่ารัก..รุ่นใหม่…ไฟแรง…เข้ามาถามหาวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/การศึกษาอิสระของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จบไปแล้ว ภายในห้องสมุดก็จัดให้บริการแบบชั้นเปิดแยกประเภท ปีพ.ศ.ไว้ให้เดินหาเองตามสะดวก แต่ถ้าจะถ่ายสำเนาเอกสาร ก็ต้องยืมไปถ่ายภายนอกห้องสมุด (ร้านถ่ายเอกสารอยู่ในคณะ) ประกอบกับแนะนำการสืบค้นจาก WebOPAC หรือฐานข้อมูล TDC แต่ก็ยังมีคำถามจากนักศึกษาว่ามีรายชื่อให้ดูหรือเปล่า. ???

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

จัดเรียงง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา ชิมิ ๆ

เรื่องเก่านำมาเล่าใหม่ค่ะ การจัดเรียงวิทยานิพนธ์ (Thesis) โครงการ (Project) และปริญญานิพนธ์ เคยนำมาเล่าแต่ไม่มีภาพประกอบ ครั้งนี้พอมีเวลาถ่ายภาพมาให้ดู เผื่อจะได้นึกภาพออกและร่วมแบ่งปันกันนะคะ ไฟล์เอกสาร Thesis ครั้งต่อไปจะแบ่งปันการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรจาก webopac เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับให้บริการนะคะ ดูผลงานที่ทำไว้แล้วจาก www.lib.kmitl.ac.th/IT  นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »