Posts Tagged ‘วิปัสสนากรรมฐาน’

วิปัสสนากรรมฐาน

เรียน พี่ๆเพื่อนๆชาวblogที่เคารพ
 วันเสาร์ที่ 5 มิ.ย.53เป็นวันอัฏฐมีบูชา เป็นวันถวายพระเพลิงสรีระของพระพุทธเจ้า
เราเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันที่ 27 พ.ค.เป็นวันโกนก่อนวันพระคือวันวิสาขบูชา
หากมีใครต้องการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันอัฏฐมีบูชานี้
จึงเขียนทบทวนการปฏิบัติให้ครับ ไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะครับ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »