Posts Tagged ‘ศึกษาดูงาน’

ฉันกับการสัมมนาและศึกษาดูงาน ของสำนักหอสมุดกลาง สจล.

สำนักหอสมุดกลางได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรภายในประเทศ  มีสามครั้งที่จัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรที่ต่างประเทศ ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นอกจากการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรประจำปีแล้ว สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ.2543  สามเมืองกับสี่มหาวิทยาลัย  แห่งแรกที่ Sydney ศึกษาดูงานที่ Sydney University ต่อด้วยเมืองหลวง Canberra ศึกษาดูงานที่ The Australian National University และแห่งสุดท้ายที่ศึกษาดูงานคือ Melbourne ที่ University of Melbourne และ RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทั้งด้านกายภาพ บริหารจัดการ การบริการและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม และประการสุดท้ายเพื่อให้ผู้บริหารกับบุคลากรเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน*
สำหรับในปี 2558 นี้สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ฉันไม่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและทัศนศึกษากับสำนักหอสมุดกลางทุกครั้ง  หลายครั้งที่ฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางนั้น ฉันได้เห็นห้องสมุดใหม่ ๆ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุม และศึกษาดูงาน ของคณะทำงานฯ วารสารและเอกสาร

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 707 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แนบLink ประกอบคะ
serial report 2_57
BU_57
KU_57
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ม.อุบลราชธานีและลาวใต้

สวัสดีครับ หลังจากไปดุงานกันมาจนงอม กันมาหลายๆท่าน รวมถึงผมด้วย ก้พอสรุปเรื่องราวสั้นๆ ได้ประมาณนี้ครับ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ม.อุบลราชธานีและลาวใต้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำปี 2557

1. สิ่งที่ท่านพบเห็นที่น่าสนใจและประทับใจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สิ่งที่พบเห็นที่น่าสนใจ และประทับใจในการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ

สวัสดีค่ะ สมาชิกBlog@CL
วันนี้ขอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลฯ สิ่งที่พบเห็นที่น่าสนใจ และประทับใจในการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ตามLink นี้ค่ะLotus
และขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
สิ่งที่น่าสนใจและประทับใจ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ
1. หลายๆมุมในห้องสมุด มีถังขยะอยู่เป็นระยะ
2. มีป้ายประกาศเตือนความประพฤติของนักศึกษา ติดให้ผู้ใช้บริการทราบได้อย่างชัดเจน เช่น ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของนิสิตมก.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เก็บมาฝากจากห้องสมุดม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต

ติดตามดูได้ตามLink นี้เลยค่ะ
https://docs.google.com/file/d/0B4MZ3yHKp7DrNGh4WFVDMUpZWFk/edit?usp=sharing
หรือไฟล์แนบBU Lib

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานดู ดูงาน

เล่าด้วยภาพ ประสบการณ์ศึกษาดูงาน follow me  library tour MFU

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ศึกษาดูงานห้องสมุดที่สิงค์โปร์ ตอนที่ 1

เนื่องจากได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
ให้ร่วมเดินทางกับตัวแทนบริษัท คิโนะคูนิยะ และคณะ
เพื่อไปศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555
(ก่อนอื่นต้องขออภัยในความล่าช้าอย่างมากมาย กว่าจะมาเขียนเล่าเรื่องราวได้ )
ห้องสมุดแรกที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม คือ
National University of Singapore (NUS) Central Library
หรือ ห้องสมุดกลางของ NUS
ทางเข้าห้องสมุดอยู่บริเวณชั้น 4 ของอาคาร ต้องรูดบัตรผ่านเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »