Posts Tagged ‘ศึกษาดูงาน ม. อุบลฯ’

รายงานการศึกษาดูงาน+ทัศนศึกษา ประจำปี 2557

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆและเพื่อนๆ ทุกท่านค่ะ จากคำสั่งที่ได้รับจาก…..ให้แบ่งปันการไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ระหว่างวันที่  5- 9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้การดูงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดิฉันจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถ (ที่พอจะมี) กลั่นกรองออกมาเป็นรายงานดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บันทึกการเดินทาง ม. อุบลฯ ขอแชร์คะ

สิ่งที่พบเห็นที่น่าสนใจ และประทับใจในการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1. ห้องนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน มีการจัดแสดงเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และวัฒนธรรมต่างๆ อย่างสวยงาม
2. มีบริการแทปแล็ตสำหรับผู้ใช้บริการ
3. มีห้องถ่ายทอดสัญญาณ วิทยุ และ เคเบิลทีวี โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในจัดรายการเอง รวมทั้งมีบริการห้องบันทึกเสียง ตัดต่อ และบริการถ่ายภาพนิ่ง
4. มีแผนกจัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และมีบริการภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้มีรายได้เข้าห้องสมุด
5. มีการจัดมุมสำหรับอ่านหนังสือที่น่ารัก ใช้สีสีนสดใส น่าเข้าใช้ ดูสบายตาไม่น่าเบื่อ
6. เจ้าหน้าที่คณะผู้ต้อนรับมีความเป็นกันเอง และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

สิ่งที่เห็นว่าน่าจะนำมาปรับใช้กับหน่วยงาน
1. จัดมุมอ่านหนังสือให้หลากหลาย มีสีสันสดใส
2. มีแทปแล็ตสำหรับผู้ใช้บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »