Posts Tagged ‘สจล.’

24-27 ส.ค.53 Open House สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง สจล. ร่วมกิจกรรม 50 ปี ของสถาบันฯ ตามตารางกิจกรรม 50 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยกำหนดวันที่ 24-27 ส.ค.53 เปิดให้ใช้บริการทั่วไปและจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสำนักหอสมุดกลาง (Open House) โดยจัดบอร์ดแสดงเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับงานห้องสมุดบริเวณโถงบริการชั้น 1 ได้แก่ เทคโนโลยี RFID และ Delivery service  สำหรับการให้บริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน เตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับผู้เยี่ยมชมหน่วยงานของเราด้วยค่ะ
รายละเอียดตามตารางกิจกรรม 50 ปี สจล. http://www.50years.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=26&Itemid=54

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สจล. ร่วมใจใช้จักรยาน ลดพลังงาน ลดโลกร้อน

เนื่องจากว่าหลายๆวันก่อนได้รับ การติดต่อจากพี่ นงลักษณ์ ว่าไปเป็นตัวแทน ปั่นจักรยาน รายการ ตูกร์ เดอ ฟล็อง 555 ไม่ใช้แล้วละ เป็นการปั่นจักรายาน ลดพลังงาน ลดโลกร้อน วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ที่สถาบันฯเราจัดขึ้น ก็เลยได้ทีมงาน มา 5 ท่าน ด้วยกัน นำโดย พี่ลักษณ์  พี่จิ พี่อ๊อด พี่จ๋อม แล้วก็ผมเอง มาดูบรรยากาศที่เก็บมานิดหน่อย ฝากชาวบล็อกกัน นะครับบางท่านนึกขนาดคิดว่าจะซื้อจักรยานมาปั่นออกกำลังกายจริงๆจังเลยนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ มาปั่นจักรยานกันดีกว่าครับบบ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day

บังเอิญ ไปเจอข้อมูลมา เลยนำมาฝากกันค่ะ

วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดโครงการ
วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day ขึ้นในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กรและเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานในสถาบันนำผลสำเร็จของ
การดำเนินการการจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและสามารถนำความ
รู้ที่ได้ภายในงานไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานได้การจัดให้มีงาน 2 วัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
- จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสถาบันฯ
- มีบอร์ดแสดงผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสถาบันฯ
- จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสายวิชาการและสายสนับสนุน
- มอบรางวัลผู้ชนะเลิศในการประกวด Weblog การจัดการความรู้
โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่
20-21 พฤษภาคม 2553 ณ ลานชั้น 1 และชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
** มีการแจกของที่ระลึกผู้เข้าร่วมงานด้วยค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร “วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day1.pdf
โครงการ “ประกวดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บบล็อก การจัดการความรู้สถาบัน”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day2.pdf
โครงการ “ประกวดเว็บบล็อก การจัดการความรู้สถาบัน”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day3.pdf
ที่มา:http://www.50years.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=147:-k-sharing-day

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »