Posts Tagged ‘สถานภาพหนังสือ’

ทบทวน Status (สถานภาพ) ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด

เนื่องจากมีการเพิ่มเติม Status จึงขอทบทวนเพื่อการใส่สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงกัน เมื่อมีการขอใช้บริการจะได้ไม่สับสนค่ะ
ที่เพิ่มใหม่มี 4 สถานภาพ คือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เหตุผลการขอเพิ่ม Status

ตามที่พี่เล็ก สุรีย์ บุหงามงคล (ผู้ประสานงาน งานเทคโนโลยีสารนิเทศ) ได้ช่วยดำเนินการกำหนด Status เพิ่มให้จำนวน 2 รายการ คือ 
k = Edit records = กำลังแก้ไขระเบียนทรัพยากร (รายการที่ส่งไปแก้ไขเลขหมู่ หรือ Tag RFID งานวิเคราะห์ฯ)
l = Contact Circulation = ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ  (รายการหนังสือที่มีส่วนประกอบโลหะหรือสารเคลือบ ไม่อ่าน Tag)
ซึ่งพี่สุรีย์ ได้แจ้งผ่าน Blog ไปแล้วนั้น…จึงขออธิบายเพิ่มเติมที่มา-ที่ไป ของการเพิ่ม Status ดังกล่าว ดังนี้
สืบเนื่องจาก KS-Time เรื่อง ไขข้อปัญหา RFID งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ประเด็น “หนังสือที่มีส่วนประกอบของโลหะหรือสารเคลือบสะท้อนประกอบที่ตัวเล่ม ก็มีส่วนในการทำให้ Tag ไม่อ่านเช่นกัน วิธีแก้ไข คือ ให้แยกหนังสือประเภทนี้เก็บไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าปกหนังสือ และใส่ข้อมูล [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Status ภาค Return

หลายวันมาแล้วเปลี่ยน status หนังสือ สายตาไปสะดุดเข้ากับ status ใหม่ ที่เคยนำเสนอเดิมมีอยู่ 20 เอ๊ะ ๆ วันนี้เพิ่มมาอีก 1
คือ STORE-CAT (แอ้!!! ห้องเก็บแมว รึเปล่า???) พี่ ๆ ช่วยไขข้อข้องใจทีว่าเอาไว้ทำอะไรคะ  ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สถานภาพของหนังสือ(เพิ่มเติม)

พอดีว่าห้องสมุดคณะวิทย์ กำลังจะส่งหนังสือที่จะนำไปลงทะเบียนใหม่เข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คุณศรีไพรได้ประสานงานแล้วได้รับการกำหนด statusให้กับหนังสือดังกล่าวเป็น
j =Library transfer (ย้ายห้องสมุด)
หากหนังสือที่ขึ้นสถานภาพดังกล่าวแสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้ส่งไปยังงานเทคนิค ตั้งแต่วันที่ขนย้ายไป ผู้ปฏิบัติงานบริการจะได้บอกผู้ใช้ได้นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Status หนังสือ

จากกระทู้ที่ผ่านมา ก็มีปัญหาคาใจเรื่อง สถานภาพ (status) หนังสือก็เลยหาเรื่องมาคุยกันค่ะ   นามีไฟล์ประกอบทีนี้ให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ ช่วยกันดูนะคะว่าสถานภาพหนังสือของห้องสมุดเราแต่ละเล่มควรจะอยู่ในสถานภาพอะไร เพื่อสะดวกกับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  แถบสีเหลืองจะใช้ในห้องสมุดไอทีน่ะค่ะ ส่วนอันที่ไม่ได้เติม ไม่รู้จริง ๆ รอผู้รู้มาตอบค่ะ
ตามนี้ค่ะ status for KM2003
แก้ไขข้อมูลหลัง KS-Time  30 มีนาคม 2554 ตามไฟล์แนบค่ะ
สำหรับผู้ใช้บริการ status for customer
สำหรับผู้ให้บริการ ส่วนรายละเอียดของ status… User guide for STATUS1
ส่วนวิธีการเปลี่ยน status ในระบบ…User guide for STATUS2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สถานภาพหนังสือห้องสมุดคณะไอที

ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการขยายชั้นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แต่เนื่องจากชั้นหนังสือไม่เพียงพอ จึงใช้วิธีตรวจสอบหนังสือปีเก่าและไม่มีการใช้งาน แยกออกมาจากชั้นหนังสือเก็บไว้ในเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ตอบคำถามฯ ชั้น 2 เพื่อให้สามารถขยายชั้นได้เพียงพอ และได้ปรึกษากับพี่ศรีไพร เกษดี (ผู้ประสานงาน) ขอกำหนดสถานภาพหนังสือดังกล่าวเป็น E = Store room จำนวน 287 เล่ม ซึ่งถ้าสืบค้นในฐานข้อมูลแล้วพบสถานภาพดังกล่าว ช่วยแนะนำผู้ใช้บริการด้วยนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »