Posts Tagged ‘สมาชิกห้องสมุด’

บัตรสมาชิกห้องสมุดของบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากเดิมที่มีการเปิดการเรียน การสอน ทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือสำหรับใช้กำหนดรหัส และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด (PATRON RECORD)

ในปีการศึกษาใหม่นี้  2554 งานฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ต้องดำเนินการโหลดข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อนักศึกษาเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ  และยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดได้ทันทีที่เปิดให้บริการ… สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้ สมาชิกประเภทนักศึกษาปริญญาโท น้องลีกับงาน IT  ได้โหลดให้แล้วค่ะ.. แต่รอตรวจสอบการโหลดอีกคร้ง…. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอข้อมูลจากสำนักทะเบียนค่ะ.. เจ้าหน้าที่แจ้งว่าประมาณต้นมิถุนาคม 54 นี้ นักศึกษาใหม่กรอกข้อมูลแล้วเสร็จ…. 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Up date ข้อมูลสมาชิกห้องสมุดกันเถอะ

เรื่องเดิมที่เคยเขียนไว้…ก่อนหน้านี้
ปัจจุบันการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกห้องสมุด โดยอัตโนมัติด้วยวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลจากสำนักทะเบียน ช่วยให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น แต่ยังมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้บริการกรณีเร่งด่วนหรือเกิดปัญหาขึ้น ขอเสนอแนะบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานสมาชิกห้องสมุดพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในส่วนนี้ จะมีประโยชน์มาก ทำให้ได้รับสะดวกในการติดต่อและข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยทำแบบฟอร์ม (เล็ก ๆ) ให้ผู้ใช้บริการกรอก เมื่อผู้ใช้บริการมาติดต่อที่เคาน์เตอร์เพื่อยืมทรัพยากรสารนิเทศ หลังจากสแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิกแล้ว ลอง (View) ดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิกว่าครบถ้วนหรือยัง ซึ่งถ้าแต่ละห้องสมุดร่วมด้วยช่วยกัน จะมีประโยชน์มากค่ะ เราให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไว้ก่อน และเมื่อมีเวลาว่างก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (Edit) ในภายหลัง ก่อนหน้านี้งานบริการสารนิเทศสำนักหอสมุดกลาง ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการปรับปรุงแก้ไข E-mail ด้วยตนเองไปแล้วนั้น คิดว่าอาจจะได้รับความร่วมมือส่วนน้อยหรือบางส่วน หากเราช่วยกันอีกช่องทางหนึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ร่วมด้วยช่วยกันนะค่ะ
…………………………………
ปัจจุบันยังคงสังเกตเห็นว่าข้อมูลสมาชิก (บางส่วน) ไม่สมบูรณ์ สิ่งคำสัญคือ เบอร์โทรศัพท์มือถือติดต่อ/อีเมล์ส่วนตัวปัจจุบัน ซึ่งอีเมล์สถาบัน สอบถามนักศึกษาส่วนมากไม่ใช้งาน ถ้าเราช่วยกัน Up date จะเป็นประโยชน์มากสำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ถึงแม้ว่าเราจะมีช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือ สะดวกที่สุด เมื่อมีเรื่องด่วนต้องติดต่อกับผู้ใช้บริการ ถึงแม้ว่าเราเสียตังค์ค่าโทร.เองก็ตาม (อิๆๆ) เรายินดีให้บริการ..จริงมั๊ยคะ ถ้ามีอะไรที่ผิดหรือร่วมแบ่งปันเพิ่มเติม เชิญได้นะคะ
1. แบบฟอร์ม Up date (เผื่อจะนำไปปรับใช้งานได้ค่ะ)
2. ศึกษาเพิ่มเติม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานสมาชิกห้องสมุด

ปัจจุบันการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกห้องสมุด โดยอัตโนมัติด้วยวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลจากสำนักทะเบียน ช่วยให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น แต่ยังมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้บริการกรณีเร่งด่วนหรือเกิดปัญหาขึ้น ขอเสนอแนะบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานสมาชิกห้องสมุดพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในส่วนนี้ จะมีประโยชน์มาก ทำให้ได้รับสะดวกในการติดต่อและข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยทำแบบฟอร์ม (เล็ก ๆ) ให้ผู้ใช้บริการกรอก เมื่อผู้ใช้บริการมาติดต่อที่เคาน์เตอร์เพื่อยืมทรัพยากรสารนิเทศ หลังจากสแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิกแล้ว ลอง (View) ดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิกว่าครบถ้วนหรือยัง ซึ่งถ้าแต่ละห้องสมุดร่วมด้วยช่วยกัน จะมีประโยชน์มากค่ะ เราให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไว้ก่อน และเมื่อมีเวลาว่างก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (Edit) ในภายหลัง ก่อนหน้านี้งานบริการสารนิเทศสำนักหอสมุดกลาง ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการปรับปรุงแก้ไข E-mail ด้วยตนเองไปแล้วนั้น คิดว่าอาจจะได้รับความร่วมมือส่วนน้อยหรือบางส่วน หากเราช่วยกันอีกช่องทางหนึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ร่วมด้วยช่วยกันนะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »