Posts Tagged ‘สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น’

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจการนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ไปใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2557

ตามที่เราได้มีกิจกรรม KM ประจำปีงบฯ 57 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขอความร่วมมือพี่ ๆ น้อง ๆ
เพื่อน ๆ ทุกท่านอีกครั้งในการเข้ากรอกแบบสำรวจการนำความรู้ฯ ไปใช้งาน โดยกรอกเพียงครั้งเดียวนะคะ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นี้ตามลิงค์นี้   https://docs.google.com/forms/d/10U8eQz40bQMicuOUnl1KRFnIAiagujkGn7A-WSzAP_Q/viewform
*ทั้งนี้ได้แนบเอกสารขอความร่วมมือ รวมทั้งรายชื่อผู้เข้ากรอกแบบสำรวจแล้ว และรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งมาด้วยแล้ว ศธ 0524.09_1693*
คณะดำเนินงานจัดกิจกรรม KM
ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง

สวัสดีค่ะ ชาว blog@CL วันนี้ขอแจ้งสรุปแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง ที่เคยได้แจกสมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น แม้ว่าจะช้าไปหน่อย แต่ก็สรุปมาแล้วนะคะ
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง
_________________________________________
จำนวนแบบสำรวจความคิดเห็นทั้งหมด 79 แผ่น
จำนวนแบบสำรวจความคิดเห็นที่ได้รับคืน 77 แผ่น
มีความเห็นว่าควรจะ
 ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง จากเดิม “สำนักหอสมุดกลาง
ก้าวไกล ทุกคนร่วมใจทำ 5ส” เป็นคำขวัญที่ชนะเลิศการประกวด
จำนวน 19 คน
 ไม่ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง ควรให้อยู่คงเดิม
จำนวน 18 คน
 ไม่ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง แต่ควรจัด
ให้มีการประกวดคำขวัญกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรม/โครงการเสริมขึ้นมาเพื่อใช้รณรงค์ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของแต่ละปี
จำนวน 37 คน
- เห็นด้วยในหัวข้อที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 1 คน
- เห็นด้วยในหัวข้อที่ 2 และ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »