Posts Tagged ‘สัมมนา’

Workshop : การบริหารความเสี่ยงสำหรับห้องสมุดยุคใหม่

สวัสดีคะชาว blog หอสมุดทุกท่าน
เจอกันเช่นเคยคะขออัพเดทข่าวสารนิดหนึ่งนะคะ..พบกันฉบับนี้ก้อมีเรื่องประชาสัมพันธ์งานงานประชุมประจำปี หัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง” เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน จัดโดยชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เนื้อหารายละเอียดคลิ๊กอ่านเลยคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ “รวมพลคนทำสื่อ ณ ราชมงคลสุวรรณภูมิ “

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ “รวมพลคนทำสื่อ ณ ราชมงคลสุวรรณภูมิ “
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
*****************
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี้
นายประพันธ์  สังข์ทองงาม
นางสาวพรวริน  จันทร์แช่มช้อย
การจัดการประชุมครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และนำองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษามาสู่สถาบันการศึกษา  การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดทำร่วมกันโดยสาขาวิชาเทคนิค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สำหรับการสัมมนาครั้งนี้เดิมทีทางผู้จัดงานได้เชิญอาจารย์กิติพงษ์   มะโน ท่านผู้อำนวยการของสำนักหอสมุดกลาง สจล. ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ การพัฒนาองค์กรเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  “ แต่เนื่องจากทางผู้อำนวยการติดภาระกิจอื่น จึงได้มอบหมายให้คุณสุรีย์  บุหงามงคล ไปเป็นตัวแทนในการบรรยายแทน  สำหรับประเด็นที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้คือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 27

งานสัมมนาประจำปีครั้งใหญ่ของเหล่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้นบล็อกห้องสมุดต้องขอเอามาเล่าและประชาสัมพันธ์สักหน่อยครับ

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสัมมนา
ชื่องานภาษาไทย : การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 27
หัวข้อของการจัดงาน : แนวทางการปฏิบัติเพื่อความเลิศ (Best Practices) ในงานห้องสมุด
วันและเวลาที่จัดงาน : วันที่ 14-16 ธันวาคม 2552
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ก็มีวิทยากรหลายคนที่จะนำเสนอหัวข้อน่าสนใจมากมาย
รวมถึงการประชุมกลุ่มงานต่างๆ ในห้องสมุด และเสนอผลงานของกลุ่มงานต่างๆ
ผมว่าการประชุมแบบนี้จะทำให้เกิดการระดมพลทางความคิดมากมาย
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวงการห้องสมุดให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจในงานเสวนาครั้งนี้
- ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบัน
- แนวทางการปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยเพื่อพัฒนาห้องสมุด
- การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- บรรณารักษ์จะพัฒนาตนเองอย่างไรไม่ตกยุค
- เทคนิคการสร้างความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์เพื่อการทำงาน
ได้รับความรู้อันเต็มเปี่ยมแบบนี้นับว่าคุ้มค่าครับ…
เอาเป็นว่าใครที่ไปร่วมงานนี้ก็กลับมาเล่าให้เพื่อนๆชาวหอสมุดกลางฟังบ้างนะครับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://202.29.20.78/seminar27/

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สัมมนาบรรณารักษ์

รมว.ศธ.ต้องการให้บรรณารักษ์ทุกคนปรับ Look ใหม่ สร้างบรรยากาศห้องสมุด         ให้อบอุ่นและเป็นมิตร
      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ว่า ต้องการให้บรรณารักษ์ทุกคนปรับ Look ใหม่ สร้างบรรยากาศห้องสมุดให้อบอุ่นและเป็นมิตร  พร้อมทั้งสรรหาหนังสือที่ดีไว้ในห้องสมุด  โดยเฉพาะหนังสือที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ได้ทรงพระราชทานรายชื่อหนังสือดีที่น่าอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ๖ เรื่อง และหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้คำแนะนำไว้
รมว.ศธ.กล่าวแก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศจำนวน ๘๕๒ คนว่า รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษาเป็นลำดับต้นๆ หากมองในแง่งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ได้รับงบประมาณมากเป็นอันดับ ๑ โดยได้รับงบประมาณมากถึง ๓.๕ แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับงบฯ ไทยเข้มแข็งอีก ๕ หมื่นล้านบาท เพราะฉะนั้น ศธ.ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๓ กว่า ๔ แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์หรือคิดเป็น [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »