Posts Tagged ‘สิงค์โปร์’

สิงคโปร์ ประเทศที่คนอ่านหนังสือปีละ 40-50 เล่มต่อคน

…สิงคโปร์ ประเทศเพื่อนบ้านและหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น ประเทศที่มีสถิติการอ่านค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับไทย โดยมีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 40-50 เล่มต่อคน ขณะที่คนไทยยังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยมาก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ศึกษาดูงานห้องสมุดที่สิงค์โปร์ ตอนที่ 1

เนื่องจากได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
ให้ร่วมเดินทางกับตัวแทนบริษัท คิโนะคูนิยะ และคณะ
เพื่อไปศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555
(ก่อนอื่นต้องขออภัยในความล่าช้าอย่างมากมาย กว่าจะมาเขียนเล่าเรื่องราวได้ )
ห้องสมุดแรกที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม คือ
National University of Singapore (NUS) Central Library
หรือ ห้องสมุดกลางของ NUS
ทางเข้าห้องสมุดอยู่บริเวณชั้น 4 ของอาคาร ต้องรูดบัตรผ่านเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »