Posts Tagged ‘หนังสืออิเล็กทรอนิกส์’

สาระสังเขปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ที่น่าสนใจ

เข้าถึงได้จาก  e-book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญทดสอบการใช้งาน KMITL E-book

ขอเชิญทดสอบการใช้งาน KMITL E-Book
บริษัทได้แจ้ง Application  สำหรับทดสอบการใช้งาน ดาวน์โหลด Application ได้ตาม ลิงค์นี้
http://kmitl.2ebook.com/library/download
หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดจาก Store โดยใช้ชื่อ KMITL E-Library ค่ะ
ช่วงเวลาทดสอบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558 และเสนอแนะการใช้งานมาที่งานเทคโนโลยีสารนิเทศ เพื่อรวบรวมให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงต่อไป
​User : kmitladmin
Password : password
และ
​User : kmitltest
Password : password

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือปฏิบัติงาน การบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้  เป็นส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  ซึ่งต่อจากส่วนที่ 1 (เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555)
eBooks2
eBooks3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือปฏิบัติงาน การบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)  ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการเตรียมบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ขั้นตอนการลงรายการบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และข้อแตกต่างในการบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือที่เป็นฉบับพิมพ์  การจัดทำในแต่ละขั้นตอนนอกจากจะเขียนคำอธิบายแล้ว  ยังมีภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน จึงต้องทยอยลงเป็นส่วนๆ นะคะ ในครั้งแรกนี้จะเป็นส่วนที่ 1 ค่ะ
eBooks1

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เปรียบเทียบข้อดีของหนังสือฉบับกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
วันนี้มีเรื่องดีๆ อีกเรื่องที่นำเสนอชาวบล๊อก ประเด็นนึงในกลุ่มบรรณารักษ์ไทยใน Facebook   ”ข้อดีและข้อเสียของ E-Book  หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง ?”       
  
เข้าอ่านดูกันคะ K-Sharing

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่องการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (2)

จากกิจกรรม KS-Time เรื่องการบันทึก Ebook เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 255 ที่ผ่านมา พี่จิได้ปรับปรุงไฟล์เอกสารนำเสนอ Power point เรียบร้อยแล้ว จำนวน 32 สไลด์ และได้ส่งมาให้คุณลิขิต ดำเนินการลง blog แต่เนื่องจากไฟล์ข้อมูลใหญ่ไม่สามารถลงได้ จึงจำเป็นต้องหาวิธีการ แบ่งไฟล์ ดังนี้
ebook (1)
ebook_1 (2)
ebook_2 (3)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่องการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

KS-Time เรื่อง การบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 – 15.00 น.โดยมีพี่จิราภรณ์ ชื่นปรีชา เป็นคุณกิจ มาเล่าวิธีการบันทึกข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ซึ่งเป็น Ebook จากฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับเป็นสมาชิกปี 2550 – 2555 ทั้งหมด 8 ฐานข้อมูล จำนวน 35,775 เรื่อง
ฐานข้อมูล Ebook ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้แก่ Morgan & Claypool Synthesis Collection  1-2  จำนวน 225 เรื่อง และฐานข้อมูล Springerlink 2007 จำนวน 2,800 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 10 นาทีต่อเล่ม
ฐานข้อมูล Ebook ได้แก่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Chula eBooks

หน้าโฮมเพจสำนักฯ ยินดีนำเสนอฐานข้อมูลทดลองใช้ Chula eBooks หนังสือออนไลน์ของจุฬาฯ จำนวน 300 กว่าชื่อเรื่อง อ่านอย่างเดียว ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ไม่ได้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

5 บัญญัติ จัดการ e-Book

สวัสดีสมาชิกชาวบล๊อกหอสมุดทุกท่าน
มีเรื่องดีๆ มาฝากชาวบล๊อกกันเช่นเคยคะ วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ” 5 บัญญัติ จัดการ e-Book”

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ย้ายบ้าน…เปลี่ยนงาน (ภาคจบ)

ย้ายบ้าน…เปลี่ยนงาน (ภาคจบ) เป็นตอนที่ 3 ของชุดย้ายบ้าน…เปลี่ยนงาน  ซึ่งเผยแพร่ตอนแรกกับตอนที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 21 และ 23 กันยายน 2553   สำหรับย้ายบ้าน…เปลี่ยนงาน (ภาคจบ) นี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว  วางแผงช้ากว่ากำหนดเดิมซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเผยแพร่ก่อน 1 ตุลาคมนี้   แต่เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยจากภายนอกและปัจจัยภายในตัวเอง (รวมกันคือเรื่องมาก) มาเป็นอุปสรรคทำให้การเขียนล่าช้าไปหลายวัน  สำหรับในภาคนี้ขอเก็บค่าอ่านคนละ 1 คอมเมนท์นะคะ อิอิ
http://blog.lib.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2010/10/agritoma.pdf

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »