Posts Tagged ‘หัวใจสำคัญ’

หัวใจสำคัญการทำกิจกรรม 5 ส

สวัสดีคะสมาชิกชาวblog ทุกท่าน
วันนี้ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับหัวใจสำคัญการทำกิจกรรม 5ส มาฝากลองอ่านดูคะ…
1. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและเข้าใจกิจกรรม 5 ส
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและสนับสนุนจริงจัง
- โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน ไม่ใช่กิจกรรมเสริมหรือการเพิ่มงาน
- ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วม โดยเป็นประธานคณะกรรมการ 5 ส ของหน่วยงาน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »