Posts Tagged ‘ห้องสมุด’

กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต

สวัสดีคะสมาชิกชาวblog@CL
มีอีกเรื่องที่น่าสนนำเสนอชาวblog  เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริการห้องสมุด “กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต”  เนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรลองเข้าอ่านดูคะ 
K-Sharing

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประวัติห้องสมุดในประเทศไทย

ห้องสมุดในประเทศไทยมีประวัติมายาวนานมาก
ประวัติห้องสมุดในประเทศไทย
สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1800 – 1920)     พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในปี  พ.ศ.  1826  ได้จารึกเรื่องราวต่างๆ  ลงบนแผ่นหินหรือเสาหิน  คล้ายกับหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   ที่จารึกเมื่อประมาณ  700  ปีมาแล้ว  ซึ่งหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือเป็นหนังสือเล่มแรกของไทย  เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่งสมณฑูตไปสืบศาสนาที่ลังกา  ก็รับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้าสู่กรุงสุโขทัย  พร้อมทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎก  โดยสันนิษฐานว่าจารึกลงในใบลาน   ดังนั้นพระในเมืองไทยจึงมีการคัดลอกพระไตรปิฎกที่เรียกว่า  การสร้างหนังสือ ทำให้มีหนังสือทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นจำนวนมากที่เรียกว่า  หนังสือผูกใบลาน จึงสร้างเรือนเอกเทศสำหรับเก็บหนังสือทางพุทธศาสนา  เรียกว่า  หอไตร และในปลายสมัยกรุงสุโขทัยได้มีวรรณกรรมทางศาสนาที่สำคัญคือ  ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่  1  พญาลิไทย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบริหารงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

 

การบริหารงาน ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข สถานภาพ และปัจจัยต่างๆ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย การบริหารงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการนำทฤษฎีหลายทฤษฎีมาประยุกต์ใช้มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จะมีระบบบริหารงานออกเป็น 2 ระบบ (สายสุดา คชเสนี 2530 : 33-34)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์

บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในวันนี้ จะเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปและผู้เรียนได้อย่างแท้จริง แค่ไหน ต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้าง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนวคิดการออกแบบห้องสมุด – 10 สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจากห้องสมุด

วันนี้มีอีกเรื่องดีๆที่นำเสนอสมาชิกชาวบล๊อกเช่นเคยคะ
เรื่องๆ นี้ต้นฉบับมาจากเรื่อง “10 สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจากห้องสมุด (แนวความคิดในการออกแบบห้องสมุด)” แปลมาจากบทความ “Ten Things About What People Want”

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การจัดการความรู้กับห้องสมุด

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
กระดานความรู้วันนี้มีอีกเรื่องที่นำเสนอชาวบล๊อก เรื่อง” การจัดการความรู้กับห้องสมุด”  เนื้อหาน่าสนใจแค่ไหนลองอ่านดูคะ
K-Sharing

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ลักษณะของห้องสมุดที่ดี

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อก@CL ทุกท่าน
กระดานความรู้วันนี้มีอีกเรื่องที่นำเสนอชาวบล๊อก “ลักษณะของห้องสมุดที่ดี” จะเป็นอย่างไร ลองเข้าอ่านดูคะ
K-Sharing

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การใช้งานลิขสิทธิ์สำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุด

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อก@CL ทุกท่าน
กระดานความรู้วันนี้ขอนำเสนออีกเรื่องที่น่าสนใจ  “การใช้งานลิขสิทธิ์สำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุด”                                                                                                                                                                                                     
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้าอ่านดูคะ K-Sharing

 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ิิblog ดี ๆ เกี่ยวกับห้องสมุด และสังคมห้องสมุด

สวัสดีค่ะ
ห่างหายจากการเขียน blog@CL ไปนานพอสมควร .. วันนี้ได้อ่านสรุปบรรยายเรื่องดี ๆ เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจในตอนนี้ ของคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญญฤทธิ์ ที่ออกตัวว่า เป็นแค่บรรณารักษ์ธรรมดา ๆ .. แต่ผู้อ่านคิดว่าเขาเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญ ใส่ใจกับวิชาชีพนี้ วงการนี้เป็นอย่างมาก จึงอยากจะแนะนำ และนำเสนอให้พี่น้องและผองเพื่อน ได้อ่าน ได้รู้จัก libraryhub ซึ่งเคยแนะนำไปแล้ว แต่ครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้ “สรุปการบรรยาย เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริการห้องสมุด” หวังว่าข้อคิดดี ๆ ของคุณเมฆินทร์ จะให้ประโยชน์แก่พี่น้องผองเพื่อน ชาว blog@CL ด้วยนะคะ รายละเอียดตาม link นี้ไปอ่านกันเลยค่ะ .. http://www.libraryhub.in.th/2012/03/27/summary-workshop-facebook-for-library-service/

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดผีสิง…

เป็นเรื่องเล่ามาไว้อ่านเพื่อความบันเิทิง อิงประวัติศาสตร์นะครับ

ห้องสมุดผีสิงที่เมืองเบอร์นาร์ดสวิลล์ ซึ่งมีวิญญาณสิงอยู่ที่นี่เป็นร้อยปีมาแล้ว

ตึกหรืออาคารที่ทางรัฐจะนำมาทำเป็นสถานที่ราชการ   ส่วนใหญ่มักจะเป็นอาคารที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว  ซึ่งเป็นการสะดวก  ไม่จะเป็นต้องไปสร้างกันใหม่ให้เสียงบประมาณ   มักจะมีข้อเสียตามมามากมาย   แต่ข้อเสียอย่างหนึ่ง คือ มักจะมีวิญญาณสิงอยู่ในอาคารเหล่านี้!

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »