Posts Tagged ‘ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา’

สรุปประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

สรุปประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เก็บมาฝากจากห้องสมุดม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสารฯ

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่1/2554 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เทนเข้าร่วมประชุม คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สรุปผลการประชุมดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog หอสมุดกลางทุกท่าน
เจอกันเช่นเคยคะพบกันฉบับนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกกันแวดวงห้องสมุด “โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 ” ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่เมืองย่าโม เอาเป็นว่ารายละเอียดคลิ๊กอ่านกันเองนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดต่างประเทศ

เป็นห้องสมุดที่ต่างประเทศนะครับ ติดตามดูบรรยากาศดูนะครับเผื่อบางท่านมีโอกาสได้ไปแวะชม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 4/2552
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552
ณ  ห้องประชุม 702 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ช่วงเช้า
ฟังผลงานวิจัยของ นางนภพรรษ สุดปาน เรื่อง การใช้วารสารภาษาไทยในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »