Posts Tagged ‘อบรมการใช้ฐานข้อมูล’

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะ พี่น้องและผองเพื่อนทุกท่าน เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดกลาง โดย งานเทคนิค (พัฒนาฯ) ได้จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect & Mendeley & Scopus ในหัวข้อเรื่อง “Research Development with Elsevier Research Platforms” โดยนายนัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก … ติดตามดูภาพบรรยากาศบางส่วนได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ^______^ เครดิตภาพโดย จตุพร กล่อมไสยาศน์ และบุคลากรงานสนับสนุนทางการศึกษาที่ไม่ได้เอ่ยนามค่ะ
ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »