Posts Tagged ‘เทศกาลปีใหม่’

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔

สวัสดีปีใหม่ชาวหอสมุดกลางทุกท่านคะ
ปีใหม่มาถึงแล้ว    เชื่อว่าในเวลานี้ทุกคนคงจะสนุกสนานกับการฉลองความสุข และความสนุกสนานที่จะก้าวเข้ามาในปี ๒๕๕๔  และอยากจะทิ้งความทุกข์ ความเศร้าหมองทั้งหลายให้หมดไปกับปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นไป…

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »