Posts Tagged ‘เรื่องเล่าหลังประชุม’

เรื่องเล่าหลังประชุม : สรุปผลการเข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ม.รังสิต

จากที่ได้รับหน้าที่ให้ไปศึกษาดูงานรูปแบบการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สรุปดังนี้
ตามเอกสารแนบบ AfterObserve

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เก็บตกการอบรมการบริการที่ดี

สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสำนักหอสมดกลางทุกท่านครับ
เมื่อวันที่16พ.ค.ไปอบรมกับพี่หน่อยเรื่องการบริการที่ดี
สิ่งที่เป็นความรู้ พี่หน่อยได้ลงรายละเอียดมาก่อนแล้ว(ตอนเข้าห้องผิดคงไม่ได้บอก)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ลาดกระบังเข้ากรุง : เรื่องเล่า(เมาท์) หลังฟังเสวนา ที่ ม.ศรีปทุม

เรื่องเล่าหลังฟังเสวนา

เรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์และการบริการลูกค้าสัมพันธ์”
จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
คุณสายใจ  วัลลิภากร และคุณสุกัญญา  ดำชมทรัพย์
โดย คุณอุดม  ไพรเกษตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ คุณชีพธรรม  คำวิเศษณ์ นักวิชาการอิสระ
———————————————————————–

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »