Posts Tagged ‘โปรโมชั่นคุ้ม คุ้ม’

ขั้นตอนปฏิบัติการให้โปรโมชั่นปีการศึกษา 2556

ตามที่พูดคุยกันใน CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โปรโมชั่นที่จัดปีการศึกษา 2556 เริ่มพร้อมกัน 17 มิถุนายน 2556 มีดังนี้
1.โปรโมชั่นคุ้ม คุ้ม # 4 ชุด เอาใจคนชอบยืม : สำหรับนักศึกษาที่มีรายการยืม 60 รายการขึ้นไป ให้ยืม 15 เล่ม นาน 15 วัน
2.Promotion Thanks ชุด คงกระพัน : สำหรับอาจารย์ (ลูกค้าเก่า) ที่มีรายการยืม 150 รายการขึ้นไป ให้ยืม 50 เล่ม นาน 60 วัน
3.Promotion Thanks Plus ชุด ไซส์มินิ : สำหรับอาจารย์ (ใหม่) + เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีรายการยืม 60 รายการขึ้นไป ให้ยืม 30 เล่ม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบประเมินผลกิจกรรมโปรฯ คุ้ม และโปรฯ อาจารย์

ตามที่การทำกิจกรรมใกล้สิ้นสุดลง จึงขอรบกวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ เคาน์เตอร์อีกครั้ง
ในการให้ผู้ใช้บริการทำแบบประเมินกิจกรรมเพื่อติดตามผล นำไปปรับปรุงการทำกิจกรรมต่อไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ
แบบประเมินผลกิจกรรมโปรโมชั่น คุ้ม คุ้ม (ประเภทนักศึกษา)
แบบประเมินผลกิจกรรม Promotion Thanks for Professor (ประเภทอาจารย์)
แบบกระดาษค่ะ evaluPro56.2003

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โปรฯคุ้ม คุ้ม#3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Promotion Thanks for Professor :โปรโมชั่นสำหรับอาจารย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฝากประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โปรฯคุ้ม คุ้ม

ขอความร่วมมือห้องสมุดคณะ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมตรวจสอบผู้ผ่านเกณฑ์  ตามรายละเอียดดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »