Posts Tagged ‘BAR and AAR กลุ่มสถาปัตย์’

AAR After Action Review กลุ่มสถาปัตย์

AAR : กลุ่ม สถาปัตย์ After Action Review: AAR
1.เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง?
เป้าหมายในการจัดทำกิจกรรม 5 ส ดังนี้คือ
1.จัดทำตู้แฟ้มเอกสารใหม่ให้ถูกต้องตามหมวด
2.แก้ไขปรับปรุงป้ายต่างๆ ที่ชำรุดให้ดูสวยงาม
3.ทำความสะอาด พื้นที่กิจกรรม  5 ส  ให้ สะอาด เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุเกินคาด (ได้ผลดีเกินคาด) เพราะเหตุใด
1. ทำความสะอาด พื้นที่กิจกรรม 5 ส ให้ สะอาด เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
เหตุผล เพราะ ทุกคนให้ความร่วมมือและช่วยกันจึงทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3 . เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลน้อย หรือไม่ได้ผลเลย เพราะเหตุ?
การจัดทำตู้แฟ้มเอกสารใหม่ให้ถูกต้องตามหมวด
เหตุผล เพราะมีเวลาจำกัดในการทำ Big Cleaning Day เพียง 3 วันไม่เพียงพอต่อการคัดแยกเอกสารในแฟ้มแต่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์
4. หากจะมีการทำงานเช่นนี้ มีคำแนะนำให้ปรับปรุงตรงไหนบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งหมด
1.. ควรมีการร่วมมือกัน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR and AAR กลุ่มสถาปัตย์

BAR and AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR and AAR กลุ่มสถาปัตย์

ขอส่งรายงานการทำ  BAR  and  AAR จากการจัดทำกิจกรรม 5 ส  ใน วัน  Big cleaning day  เมื่อวันที่ 22- 24  พฤษภาคม 2555  ของกลุ่มสถาปัตย์ 
ตามไฟล์แนบค่ะBAR2555    AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »