Posts Tagged ‘BCD กลุ่มพัฒนา ปี 2554’

BAR : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่มพัฒนา ประจำปี 2554

สำนักหอสมุดกลาง กำหนดวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2554  คือวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554 
BAR : กลุ่มพัฒนา มีดังนี้
- สะสางและจัดเก็บเอกสารและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานในโต๊ะทำงาน
- สะสางและจัดเก็บเอกสารและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานในห้องทำงานฝ่ายพัฒนาฯ ห้องที่ 1 – 3

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »