Posts Tagged ‘Conversation course’

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรห้องสมุด

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ณกรณ์ บุญฤทธิ์
เดือนกรกฎาคม ทุกวันอังคาร ช่วงบ่าย เริ่มเรียนวันที่ 7 ก.ค. 58 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา รุ่นที่ 1

ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่คุณปราณี (พี่น้องเล็ก) : 5092
***วันนี้ – วันที่ 31 พ.ค. 56***

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »