Posts Tagged ‘CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด’

สรุป CoP ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

สรุปผลการประชุม CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด วันที่ 20 กันยายน 2555  ตามเอกสารแนบCoP tour

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ส่งเสริมการใช้้ห้องสมุด เรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (24 ชั่วโมง)

สรุปผลการประชุม CoP ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (24 ชั่วโมง) ภาคการศึกษาที่ 2/2555
(ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555ถึง 11 สิงหาคม 2555)
คุณศรีไพร  ได้กล่าวว่าจากการปฏิบัติงานนอกเวลาครั้งที่ผ่านมา ได้ทำการประมวลปัญหาในการบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วสรุปได้ 3 ประเด็นคือ
1.ปัญหาสภาพแวดล้อมในบริเวณปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาถังขยะที่ไม่เพียงพอ และเกี่ยวกับระบบเปิด-ปิด ไฟและเครื่องปรับอากาศ
2.ปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาพักหลังจากปฏิบัติงานนอกเวลาเสร็จสิ้นแล้ว
3.เรื่องอื่น ๆ
หลังจากนั้นในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหา และให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
สรุปผลการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับขยะ
1.เนื่องจากว่าทางด้านห้องอ่าน 1-2 โซนกาแฟเราเปิดให้นักศึกษาสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานได้ จึงทำให้ถังขยะมีไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้น ในที่ประชุมได้ฝากคุณศรีไพร ให้ช่วยแจ้งกับทางร้านกาแฟว่า เมื่อปิดร้านแล้วให้กรุณาเคลียร์ขยะและนำออกไปทิ้งข้างนอกด้วย
2.มอบหมายให้คุณวลีพร ตรวจประตูทางเข้า-ออกอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ในเวลาปกติ เพื่อเป็นการป้องกันผู้ใช้ไม่ให้แอบนำ เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามาในบริเวณห้องโถงด้านใน
3.ประกาศเสียงตามสาย รณรงค์ไม่ให้ผู้ใช้นำขยะเข้ามา ทุก ๆ 2 ชั่วโมงหรือแล้วแต่ความเหมาะสม (มอบหมายให้คุณสายใจ รับผิดชอบในการจัดทำสคริปต์)
4.เพิ่มถังขยะ ตรงบริเวณห้องอ่านหนังสือ 1-2 และทำป้ายบอกให้ชัดเจน
ปัญหา เกี่ยวกับระบบเปิด-ปิด [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 3

เนื้อหาและสาระในการประชุม ติดตามดูได้ตามเอกสารแนบเลยค่ะ
CoP third

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุป CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

สรุปผลการประชุม งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ซึ่งสรุปคร่าวๆ ตามนี้น่ะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »