Posts Tagged ‘CoP ชุมชนนักปฏิบัติ’

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#3

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  เรื่อง การจัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ รายละเอียดตามเอกสารแนบ การจัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#2 บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ตอนที่ 1

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
1.การเตรียมความพร้อมห้องบริการโสตทัศนศึกษา ในหัวข้อ : บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา
2.การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
ในหัวข้อ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ( ตอน 1) วัตถุประสงค์ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานห้องบริการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ห้องโสตทัศนศึกษา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#1

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 งานสนับสนุนทางการศึกษา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ระบบเคเบิ้ลทีวี ตอนจบ

ตอนนี้ช้าไปหน่อยนะครับ พอดีได้ไปภาวนาที่วัดป่าวันที่ 2 – 10 พ.ค.
ขอบุญกุศลจงมีแด่ทุกท่านนะครับและขออุทิศให้คุณแม่สุชิน อ่อนชุ่ม
เลยขอพูดนอกเรื่องหน่อยหนึ่ง พอดีโต้เถียงกับพี่กัญญาณัฐ
ว่างานนี้สวดพระอภิธรรม 4 จบ ผมบอกว่าไม่ใช่ สวด 3 จบ ต่างหาก
เลยไปถามผู้รู้ เขาบอกว่า สวดพระอภิธรรม 3 จบ ธรรมนิยาม 1 จบ
รวมเป็น 4 จบ หน้าแตกยับเยินเลยท่านมหาปื๊ด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานตรวจสอบทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันทรัพยากรสารนิเทศหาย

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
ตามที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานตรวจสอบทางเข้า-ออกเพื่อป้องกันทรัพยากรสารนิเทศหาย จากประเด็นที่คุยกันได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไข รายละเอียดดังแนบไฟล์มาคะ Lib_CoP

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม KS-Time และ CoP ปี 2556

คลิกลิงค์ได้เลยค่ะ
https://docs.google.com/presentation/d/14nKVsNasikGF8BImtsHJeaYDnEBO53DjpimK7lB5IWA/present#slide=id.p

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุป CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

บรรยากาศการประชุม CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการประชุม ชุมชนนักปฏิบัติ cop งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ

จากการได้เข้าร่วมประชุม ในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ cop งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ซึ๋งพอจะสรุปได้ดังนี้ โปรดติดตามเนื้อหาสารระภายในได้เลยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »