Posts Tagged ‘DD’

Delivery (DD) New version

Delivery (DD) New version บริการรับ-ส่งทรัพยากรสารนิเทศภายในสถาบันได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานใหม่ให้สามารถรองรับได้ทุก Browser ทดลองใช้หรือแนะนำผู้ใช้บริการได้นะคะ : พัฒนาโดย ธีรพงษ์ พิเภก (น้องบี) งานเทคโนโลยีสารนิเทศ หากมีข้อเสนอแนะแจ้งได้นะคะ…ขอบคุณค่ะ
DD New version for User (bee)
DD New version for Staff (bee)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขั้นตอนปฏิบัติงาน DD & Book Return

ขั้นตอนปฏิบัติงาน Book Return & DD ฉบับย่อ
DD&BR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »