Posts Tagged ‘K-Sharing’

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก จึงขอนำกระดานความรู้ย้อนหลังมาลงด้วยค่ะ
K-Sharing_Acq2558.1
K-Sharing_Acq2558.2
K-Sharing_Acq2558.3
K-Sharing_Acq2558.4

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก จึงขอนำกระดานความรู้ย้อนหลังมาลงด้วย  โดยย้อนไปถึงเดือนกันยายน 2557
K-Sharing_Acq2557.9
K-Sharing_Acq2557.10
K-Sharing_Acq2557.11
K-Sharing_Acq2557.12

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ครั้งที่ 3 ของสถาบันฯ

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
……………………………………………………………..
กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและของที่ระลึก
09.00 – 10.30 น. พิธีเปิด
10.30 – 11.00 น. ผู้บริหาร และผู้สนใจเยี่ยมชมบูธและบอร์ดความรู้ของหน่วยงานในสถาบันฯ
11.00 – 16.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สายสนับสนุน เรื่อง การบริการที่ดี (รวมบริการ สานภารกิจ) และ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- สายวิชาการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ
………………………………………………………………
ขอเชิญพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ สำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเยอะ ๆ นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะทำงาน KM 1/53

มาชม ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะทำงาน KM CL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานวันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-Sharing Day

ขออนุญาต เล่ากิจกรรมดี ๆ ให้ฟังค่ะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานวัน K-Sharing Day ณ ลานชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
เริ่มด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ก็จะได้รับ แผ่นพับ จำนวน 6 ชุด
- โมเดลปลาทู
-  ชุมชนนักปฏิบัติ
- Blog what’s ablog? Why blog? Build your blog
- กระบวนการจัดการความรู้
- การเขียนแผนที่ความคิด
- ใครคือคนสำคัญ…ที่ดำเนเนการจัดการความรู้
(ถ้าต้องการแผ่นพับขอดูได้ที่คุณปราณี นะคะ)
[บุคลากรสำนักฯ เข้าแถวรอลงทะเบียนเข้าร่วมงาน]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Shaing การสะสางเอกสารวัน Big Cleaning Day กลุ่ม 1

สวัสดีค่ะ พอดีว่าในวันที่จัด K-Sharing ดิฉันได้รับเกียรติเป็นคุณลิขิต ทั้ง ๆ ที่ลายมืออ่านออกอยู่คนเดียว หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องการสะสางเอกสารแล้ว กลับไปทำการบ้านสรุปเรื่องที่พูดคุย แล้วส่งให้สมาชิกกลุ่ม “พี่หน่อย” ช่วยพิจาณาอีกรอบ แต่ยังไม่เห็นมีกลุ่มไหนลง blog เลย คงเพราะว่าถามคุณ…??? อ.พงษเกียรติ ว่าต้องลง blog หรือไม่ ได้รับคำตอบว่า”ไม่บอก” ก็เลยไม่กล้าลง พอเห็นข้อมูลน้องพรล่า “คุณลิขิต” ของกลุ่ม 2 กลัวน้อยหน้าขอลงบ้างนะคะ…อิๆๆๆ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing ภายนอกหน่วยงาน

ผู้เขียนได้ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกสำนักหอสมุดกลาง โดยได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่อง “การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)”  ให้กับบุคลากรสังกัดส่วนบริหารงานทั่วไป   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สจล.  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พ.ค.53   เวลา 9.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 111  อาคารเรียนรวม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »