Posts Tagged ‘KM’

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับ Green Library
และการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
“พลังงานสะอาด  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 5

green office :
iot
Walailak Go Green University

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K Sharing Day 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 31 สิงหาคม 2558

สรุปกิจกรรม K- Sharing day  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA)  โดย คุณวิดาพร ตันติวัฒนกูล ผู้ชำนาญการอาวุโสด้าน TQA และพัฒนาระบบธุรกิจบริษัทในกลุ่มฯ สำนักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
KSD 31-8-58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รานงานสรุปการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K Sharing Day 2558

รายงานสรุปการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K Sharing Day 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558KSD 58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ระบบเคเบิ้ลทีวี ตอน 2

15 ช่องสัณญาณนั้น เราสามารถดูรายการอะไรได้บ้าง
เราได้คัดสรรแต่รายการที่ดีๆทั้งนั้นนะครับ
(รับรองว่าไม่มีรายการเกี่ยวกับการขายยาต่างๆ
ที่พิธีกรแต่งตัวหวาดเสียวมากๆๆๆๆ จนทำให้เราลืมสรรพคุณของตัวยาไปเลย)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ระบบเคเบิ้ลทีวี ตอน 1

ตอนอยู่ตึกเก่าการให้บริการระบบเดิม
หลักๆ ประกอบด้วยเครื่องเล่น DVD ต่อเข้ากับ โทรทัศน์ ที่ปรับอยู่ในช่อง AV
(ขออนุญาตปรับความเข้าใจก่อนนะครับ ช่อง AV ไม่ใช่ช่องสำหรับหนัง AV นะครับ กรุณาอย่าเข้าใจความหมายช่อง AV ของเราผิดไปนะครับ
และเราขอย้ำอย่างหนักแน่น เราไม่เคยรู้จักหนังประเภทนั้นเลยจริง จิ๊ง…(เสียงสูง) แม้กระทั่ง โอโนชิโนะ อาโออิ เราก็ไม่เคยรู้จัก)
ในวงเล็บนี้แค่มุกตลกนะครับ แต่ท่านเชื่อไปแล้วใช่ไหมครับ ฮ่าๆๆๆๆๆ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่อง เมื่อถึงเวลาปลดเกษียณ : หมดวาระของสิ่งพิมพ์รัฐบาลแล้ว

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรม KS-Time เรื่อง เมื่อถึงเวลาปลดเกษียณ : หมดวาระของสิ่งพิมพ์รัฐบาลแล้ว โดยมีคุณกิจ คือ นางกมลรัตน์ตัณฑ์เกยูรคุณอำนวย คือ นางสาวศิริกรจำปาทิวและคุณลิขิต คือ นางปิยาธิดา อุทัยธรรม
สิ่งพิมพ์รัฐบาล หรือ Government Publications เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานราชการ และหน่วยราชการอิสระ เช่น รายงานประจำปี รายงานการดำเนินงาน รายงานการปฏิบัติงาน รายงานผลการวิจัย รายงานการประชุม รายงาน (การ) สัมมนา รายงานสถิติ สถิติ ทำเนียบนาม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย และครบรอบปี เป็นต้นการกำหนดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล เลขหมู่ประกอบด้วย อักษรย่อประจำกระทรวง/หน่วยราชการอิสระ ตัวเลข 2 หลักของหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ตัวเลขบอกประเภทสิ่งพิมพ์ และตัวเลข 3 ตัวหลังของปี พศ. ของสิ่งพิมพ์ (รายงานประจำปี สถิติข้อมูลประจำปี) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ks time และ
ks-time [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เทคนิคการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้น

KS-Time เรื่อง เทคนิคการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
โดยมีคุณกิจ คือ คุณเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์
คุณอำนวย คือคุณปิยาธิดา อุทัยธรรม และคุณลิขิต คุณสุปราณี สอนเจริญ ค่ะ
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ…มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน
รายละเอียดสำหรับเรื่อง เทคนิคการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้น นั้น ตามไฟล์ที่แนบค่ะ KS-Time

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“น้ำดำ”

นักโภชนาการห่วงสงครามการตลาด “น้ำดำ” ส่งผลร้ายต่อผู้บริโภค ชี้ยังมีค่านิยมดื่มเพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วยการแข่งขันส่งเสริมการขายที่รุนแรง ชี้น้ำดำเป็นตัวการหลักทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาลเกินพอดี และยังทำให้รับสารอาหารน้อยลง กรดฟอสฟอริกและกาเฟอีนเสี่ยงทำให้กระดูกผุ ฟันผุ แนะครัวเรือนทำบ้านให้มี  “ตู้เย็นปลอดน้ำอัดลม”
Sparkling water

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แผ่นพับแนวปฏิบัติ “ไขข้อปัญหา RFID tag” งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ)

สวัสดีค่ะ ชาว Blog ทุกท่าน …งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) ได้จัดทำแนวปฏิบัติในรูปแบบแผ่นพับ สำหรับใช้ประกอบงาน K-Sharing Day ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 นี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เก็บตกภาพบรรยากาศ งาน K-Sharing Day 54

ภาพบรรยากาศบางส่วนในการเตรียมงาน และวันงาน K-Sharing Day 54

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »