Posts Tagged ‘KS-TIME งานจัดชั้น’

สรุปการจัดกิจกรรม KS-Time เรื่อง การนำข้อมูล Export จากโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ช่วยงานจัดเรียงฯ

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  มีการกิจกรรม KS-Time ครั้งสุดท้ายของปีนี้ขึ้น
โดยมีคุณศรีไพร เกษดี และคุณอัญชลี พิจารณา เป็นคุณกิจ คุณสุปราณี สอนเจริญ รับหน้าหน้าที่เป็นคุณอำนวย
โดยคุณศรีไพรได้กล่าวเกริ่นนำที่มาของเรื่องและคุณอัญชลีได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติโดยการเปิดโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสาธิตให้ดู
ช่วงท้ายมีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ รายละเอียดติดตามได้ตามเอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/0B9nS3JUKeIpPOG4yV3VCUkdNWG8/edit?usp=sharing
สุกัญญา ดำชมทรัพย์
คุณลิขิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบ

เนื่องจากวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาได้มีการประชุม KS- TIME เรื่อง งานการจัดชั้น แล้วได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการแจ้งรายการหาหนังสือที่ไม่พบ ซึ่งได้ทำการแก้ไขตามที่ประชุม และได้แนบไฟล์มาให้ตามลิงก์นี้เลย ค่ะ    FORM BOOK NO

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »