Posts Tagged ‘WebOPAC’

แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา WebOPAC ล่าสุด

หลังจาการรวบรวมปัญหาการสืบค้น WebOPAC ใน KS-Time เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา คณะทำงานฯ โดยอาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาและคุณพรทิพย์ แยงคำ ประธาณคณะทำงานฯ ได้รวบรวมและแจ้งปัญหาต่าง ๆ ให้ส่วนงาน IT ได้ดำเนินการโดยอาจารย์ประสาร ตังติสานนท์ จากนั้นคุณสุรีย์ บุหงามงคล ผู้ประสานงาน IT ได้เนินการแจ้งปัญหาไปยังบริษัทเพื่อแก้ไข ซึ่งบริษัทได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว จึงขอนำมาสรุปตามหัวข้อปัญหาต่างๆ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสืบค้นและการจัดการข้อมูลใน WebOPAC เบื้องต้น(แตกประเด็นจากการสรุป KS Time ที่ผ่านมาคะ)

ขอแนะนำการรวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ โดยการดึงข้อมูลมาจาก WebOPAC  ใช้เขตข้อมูลการสืบค้นจากหัวเรื่อง (ชื่อของสาชาวิชา) และการจำกัดการสืบค้นให้เฉพาะมากขึ้น คือแยกวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ตาม Lacation และ ปีพิมพ์ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่ WebOPAC ของเราไม่สามารถ Limit สิ่งพิมพ์ประเภท วิทยานิพน์/ปริญญานิพนธ์ ในส่วนของ MATERIAL type ได้ ซึ่งการรวบรวมรายชื่อที่แยกตามสาขาวิชา จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก กรณ๊ที่ผู้ใช้ต้องการข้อมูลเฉพาะประเภท วิทยานิพน์/ปริญญานิพนธ์  โดยในส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติเรามีการปรับปรุงการรวบปีละ 1 ครั้ง เพราะวิทยานิพนธ์/ปริญญญานิพนธ์ จะมีรายการเพิ่มเข้ามาเป็นประจำทุกปี  หากห้องสมุดคณะต้องการที่จะรวบรวมสามารถดูตัวอย่างและนำไปปรับใช้ได้          
การรวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์  webOPAC3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสืบค้นและการจัดการข้อมูลใน WebOPAC เบื้องต้น(แตกประเด็นจากการสรุป KS Time ที่ผ่านมาคะ)

เพิ่มเติมข้อมูลอีกไฟลล์คะ เนื่องจากไม่สามารถอัฟโหลดทีเดียวได้
การจัดการข้อมูลใน WebOPACWebOPAC2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสืบค้นและการจัดการข้อมูลใน WebOPAC เบื้องต้น(แตกประเด็นจากการสรุป KS Time ที่ผ่านมาคะ)

สืบเนื่องจากกิจกรรม KS Time เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ในหัวข้อเรื่อง WebOPAC และบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โดยในกิจกรรมเราได้พูดคุยปัญหาของการใช้ WebOPAC ซึ่งได้ร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาไปแล้ว โอกาสนี้ขอสรุปการแนะนำการสืบค้นและการจัดการข้อมูลผลลัพธ์ต่าง ๆ เช่น การแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ หรือการส่งข้อมูลจาก WebOPAC ไปยัง E-mailของผู้ใช้โดยตรง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ และการแนะนำผู้ใช้บริการต่อไปคะ เนื่องจากไม่สามารถแสดงจากหน้าจอได้ รบกวนดาวน์โหลดนะคะ เป็น ไฟลล์ word คะ
การสืบค้นข้อมูล WebOPAC เบื้องต้น WebOPAC1

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประชุมกลุ่มย่อย : ปัญหาข้อเสนอแนะโมดูล OPAC

จากการประชุมกลุ่มย่อย : ปัญหาข้อเสนอแนะโมดูล  OPAC
ประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 15
สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553
 สรุปปัญหา ได้ดัง file แนบนี้ค่ะ OPAC
ส่วนคำตอบที่ได้รับ มีดังนี้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสืบค้นE-BookบนWebOPAC(เพิ่มไฟล์)

ต่อยอดความรู้จากที่พี่จิ จิราภรณ์เขียนเรื่องการย้ายบ้าน…เปลี่ยนงาน(ภาค2) ไว้ค่ะ พี่จิเล่าว่าได้ทำ Link  E-Book จากฐานฯ
ให้สามารถสืบค้นได้บน WebOPAC   เป็นงานที่มีประโยชน์มาก เอื้อต่อการสืบค้นนาก็เลยทำ 5 ขั้นตอนง่ายๆ แนะนำการสืบค้นด้วยซะเลยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »